Thứ 5 - Ngày 26/04/2018
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH THÁI BÌNH
Di tích - Danh thắng
Đình Bền, xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ

01/12/2015

    Đình Bền là nơi thờ thành hoàng làng - Đức Vua bà Thạch Thần đại vương người có công nộp thuế thay cho dân, khuyến khích nhân dân trồng lúa, nuôi tằm, làm điều lợi, trừ điều hại.
Trong thời kỳ Cần Vương chống Pháp, đình Bền là một trong những địa điểm hoạt động, luyện tập quân sĩ của nghĩa quân Lãnh Nhàn.
Năm 1930, đình Bền là địa điểm hội họp, hoạt động của nhóm Quốc dân Đảng làng Quan Đình do ông Đào Văn Phán, Đào Văn Lược lãnh đạo. Nhóm Quốc dân Đảng làng Quan Đình đã cùng với nhóm Quốc dân Đảng của ông Nguyễn Đức Triệu (Tú Triệu xã An Dục) tiến hành cuộc bạo động, đánh chiếm huyện lỵ Phụ Dực vào đêm ngày 17/2/1930.
Đình Bền còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử cách mạng kháng chiến quan trọng của địa phương có giá trị cao trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh chống giặc ngoại xâm cho các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau.
Di tích vừa được xếp hạng là di tích LSVH cấp Tỉnh theo quyết định số 2368/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 10 năm 2015.
Fb Ban quản lý di tích
 
Bản quyền thuộc Trung tâm xúc tiến du lịch Thái Bình
Địa chỉ: 194 Hai Bà Trưng - Thành phố Thái Bình
Mọi chi tiết xin liên hệ: Tel: 02273.645.806
Email: dulichthaibinhtb@gmail.com