Thứ 3 - Ngày 01/12/2020
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH THÁI BÌNH
Thống kê du lịch
Danh sách cơ sở lưu trú huyện Kiến Xương

04/06/2015

    Dưới đây là danh sách các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Kiến Xương:
Thị trấn Thanh Nê - huyện Kiến Xương

TT

Tên CSLTDL

Địa chỉ CSLTDL

Số ĐT

Số phòng

1.            

NN Thuỳ Trang

Xóm 6 – xã Vũ Ninh

0363.822.222

10

 

2.            

NN Hoàng Gia

Xóm 2 – xã Vũ Ninh

0363.736.999

12

 

3.            

NN Thanh Lịch

Khu Quang Trung – TT Thanh Nê

0363.821.567

8

 

4.            

NN Quang Anh

Xóm 1 – xã Vũ Lạc

0363.741.286

13

 

5.            

NN Mạnh Tuấn

Phố Cộng Hoà – TT Thanh Nê

0363.511.040

15

 

6.            

NN Minh Châu

Thôn Đông Thành –

xã Bình Minh

0988964120

10

 

7.            

 Mai Hoa

Khu Chấn Đông –

TT Thanh Nê

0363.513.620

0973.888.373

8

 

8.            

NN Hồng Quân

Thôn Cao Bạt Lụ -

Xã Nam Cao

0363.542.299

8

 

9.            

NN Việt Hương

Thôn Bắc Sơn – xã Vũ Ninh

036.3822.303

21

 

10.       

NN Duy Thanh I

Thôn Bắc Sơn, xã Vũ Ninh

0363.523.918

8

 

11.       

NN Duy Thanh II

Thôn Bắc Sơn, xã Vũ Ninh

 

 

 

12.       

NN Thạch Thuỷ

Xóm 8- xã Bình Nguyên

0363.520.868

24

 

13.       

NN Mai Anh

TT Thanh Nê

0944.699.994

10

 

Thúy Hường
 
Bản quyền thuộc Trung tâm xúc tiến du lịch Thái Bình
Địa chỉ: 194 Hai Bà Trưng - Thành phố Thái Bình
Mọi chi tiết xin liên hệ: Tel: 02273.645.806
Email: dulichthaibinhtb@gmail.com