Thứ 4 - Ngày 08/07/2020
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH THÁI BÌNH
Tin tức - Sự kiện
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Hồ Chủ tịch

23/05/2019

    50 năm qua, tuy Bác Hồ kính yêu của chúng ta đi xa nhưng đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu. Bản Di chúc của Người đã trở thành một nguồn cổ vũ lớn để toàn dân tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thực hiện theo Công văn số 7876-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 6/10/2018 về việc tổ chức một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 và Công văn số 359/SVHTTDL - NSVHGĐ của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình về hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Thái Bình đã tổ chức triển khai việc tiếp tục học tập và thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Trung tâm.

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Người viết nhân dịp sinh nhật lần thứ 75 của mình và tiếp tục được chỉnh sửa, bổ sung cho đến khi Người qua đời. Mặc dù đã 50 năm trôi qua nhưng những giá trị cốt lõi mà bản Di chúc để lại vẫn nguyên vẹn giá trị ở cả hiện tại và tương lai. Đó là những giá trị về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ Đảng mà như Người nói “Người giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”, về Đoàn Thanh niên, nhân dân lao động và xa hơn là sự thắng lợi của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước cũng như những suy nghĩ của Người về phong trào cộng sản trên thế giới…

Học tập bản Di chúc của Người là học tập những giá trị nhân văn, những lý luận thực tiễn cũng như học tập lối sống, phong cách, đạo đức của Người trong suốt thời gian Người lãnh đạo cách mạng để từ đó bản thân mỗi cán bộ, đảng viên trong Trung tâm nâng cao được nhận thức, thực hiện có hiệu quả những nội dung trong Di chúc của Người, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh đồng thời góp phần xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Bên cạnh việc tuyên truyền học tập Di chúc của Người, Trung tâm tiếp tục triển khai cuộc vận động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động nhanh chóng trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mang tính chất giáo dục đến mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, củng cố lòng tin củ cán bộ, đảng viên trong Trung tâm vào Đảng và Bác Hồ.

Mừng Xuân Kỷ Hợi, mừng Đảng quang vinh và quyết tâm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ, cán bộ, đảng viên trong Trung tâm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Trung tâm quyết tâm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu hơn nữa và trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của cơ quan, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, đủ đức, đủ tài để phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Nguyễn Huyền

 
Bản quyền thuộc Trung tâm xúc tiến du lịch Thái Bình
Địa chỉ: 194 Hai Bà Trưng - Thành phố Thái Bình
Mọi chi tiết xin liên hệ: Tel: 02273.645.806
Email: dulichthaibinhtb@gmail.com