Chủ Nhật - Ngày 31/05/2020
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH THÁI BÌNH
Tin tức - Sự kiện
94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

07/06/2019

    Sau Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp, báo chí vẫn được xem là cơ quan ngôn luận ở nước ta. Khi nền kinh tế càng phát triển thì báo chí cũng không ngừng đổi mới, năng động và sáng tạo hơn trong công việc, bám sát đời sống xã hội, thông tin nhanh chóng các tin tức sự kiện, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước tới người dân, góp phần củng cố, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, bên cạnh những tờ báo viết bằng tiếng Pháp, ở Việt Nam đã xuất hiện nhiều tờ báo viết bằng tiếng Việt như Gia Định báo ở Nam Kỳ xuất bản số đầu tiên năm 1865, Đông Dương tạp chí ở Bắc Kỳ…  Nhưng chỉ khi tờ báo Thanh niên do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra số đầu tiên ngày 21-6-1925 thì dòng báo chí cách mạng Việt Nam mới được xuất hiện, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam.

Trong bối cảnh lúc bấy giờ, việc tuyên truyền đường lối, mục đích của các tổ chức Hội đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện lập trường tổ chức cũng như thu hút thành viên tham gia. Tờ báo Thanh niên ra đời góp phần chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tờ Thanh niên được coi là tiếng nói của một tổ chức cách mạng vô sản, do một chiến sĩ cộng sản của giai cấp vô sản sáng lập, và báo chí cách mạng Việt Nam bắt đầu hoạt động theo quan điểm hoạt động báo chí của Lênin: “Báo chí là người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể và tổ chức tập thể”.

Để ghi nhớ công ơn của chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam, , Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra Quyết định số 52 ngày 5-2-1985 lấy ngày 21-6 hàng năm làm Ngày báo chí Việt Nam nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng và nêu cao trách nhiệm của báo chí, của nhà báo trước xã hội.

Ngày 21-6-2000, nhân kỉ niệm 75 năm Ngày báo chí Việt Nam, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý gọi Ngày báo chí Việt Nam là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Kể từ đó đến nay, trải qua 94 năm, báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hoá của Đảng và Nhà nước.

Trong suốt chiều dài lịch sử, báo chí luôn đóng góp tích cực trên mặt trận thông tin tuyên truyền, thực hiện vai trò định hướng dư luận xã hội, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tham gia giám sát, phản biện, giúp các cơ quan ban ngành xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện nhiều chủ trương, chính sách. Báo chí cũng thể hiện vai trò của mình trong việc đấu tranh phòng chống tiêu cực như tham nhũng, tham ô, tha hoá trong lối sống …

Nguyễn Huyền

 

 

 
Bản quyền thuộc Trung tâm xúc tiến du lịch Thái Bình
Địa chỉ: 194 Hai Bà Trưng - Thành phố Thái Bình
Mọi chi tiết xin liên hệ: Tel: 02273.645.806
Email: dulichthaibinhtb@gmail.com