Thứ 4 - Ngày 27/05/2020
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH THÁI BÌNH
Tin tức - Sự kiện
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ, KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ

12/04/2019

    Sáng ngày 12-4, Đảng ủy Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị quyết số 02,03,04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.


Đ/c Phạm Văn Huấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Huấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tới dự và trực tiếp truyền đạt tại hội nghị; đồng tới dự còn có các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các phòng ban thuộc Sở, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên, người lao động trong toàn ngành tham gia học tập.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trình bày các nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Kết luận số 45-KL/TW ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Hội nghị cũng đã được quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21/12/2018 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình – nghị quyết cụ thể hóa Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg ngày 29/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình nhằm tập trung xây dựng khu vực ven biển thành trọng điểm kinh tế của tỉnh; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/12/2018 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/1/2019 về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu.

Các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được quán triệt, triển khai tại hội nghị đều là những vấn đề quan trọng, đã cụ thể hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương bằng hàng loạt các văn bản chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng Đảng, góp phần đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội.

 

            Đức Ngọc

 

 
Bản quyền thuộc Trung tâm xúc tiến du lịch Thái Bình
Địa chỉ: 194 Hai Bà Trưng - Thành phố Thái Bình
Mọi chi tiết xin liên hệ: Tel: 02273.645.806
Email: dulichthaibinhtb@gmail.com