Thứ 3 - Ngày 01/12/2020
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH THÁI BÌNH
Thống kê du lịch
Danh sách di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia ở Thái Bình

27/02/2018

    Đến nay tỉnh Thái Bình đã có 6 lễ hội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia gồm lễ hội chùa Keo (huyện Vũ Thư), lễ hội đền Trần, lễ hội đền Tiên La (huyện Hưng Hà), lễ hội đền Đồng Bằng, lễ hội đền A Sào và lễ hội đền Lộng Khê (huyện Quỳnh Phụ).

Lễ hội đền Đồng  Bằng

 1. Lễ hội Đền Trần

Loại hình di sản: Lễ hội truyền thống.

- Địa điểm: xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

          (Quyết định số 231/ QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

2. Lễ hội Đền A Sào

- Loại hình di sản: Lễ hội truyền thống.

- Địa điểm: xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

          (Quyết định số 3465 QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

3.  Lễ hội Tiên La

- Loại hình di sản: Lễ hội truyền thống.

- Địa điểm: huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

          (Quyết định số 1437/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

4. Lễ hội đền Đồng Bằng

- Loại hình di sản: Lễ hội truyền thống

- Địa điểm: An Lễ, Quỳnh Phụ

          (Quyết định số 3247/QĐ-BVHTTDL ngày 16/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

5. Lễ hội Lộng Khê

- Loại hình di sản: Lễ hội truyền thống.

- Địa điểm: An Khê, Quỳnh Phụ

          (Quyết định số 3421/QĐ-BVHTTDL ngày 11/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia)

6. Lễ hội chùa Keo

- Loại hình di sản: Lễ hội truyền thống

- Địa điểm: Duy Nhất, Vũ Thư

          (Quyết định số 217/QĐ-BVHTTDL Ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thúy Hường

 

 
Bản quyền thuộc Trung tâm xúc tiến du lịch Thái Bình
Địa chỉ: 194 Hai Bà Trưng - Thành phố Thái Bình
Mọi chi tiết xin liên hệ: Tel: 02273.645.806
Email: dulichthaibinhtb@gmail.com