Thứ 5 - Ngày 22/10/2020
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH THÁI BÌNH
Tổng quan về Thái Bình
Thái Bình xây dựng và thực hiện các đề án, dự án trọng điểm văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2012 đến năm 2020

22/07/2013

    Căn cứ vào định hướng Chiến lược phát triển về du lịch của cả nước và vùng du lịch Bắc Bộ; đồng thời dựa trên định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, Thái Bình xây dựng và thực hiện các đề án, dự án trọng điểm từ năm 2012 đến năm 2020 gồm các giai đoạn sau:

Đoàn công tác thăm và kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án thi công Nhà thi đấu  tại Khu liên hiệp Thể thao Thái Bình

1. Giai đoạn 2012 đến năm 2015:

* Các đề án:

- Đề án sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn hóa (ban hành theo Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 18/3/2009 của UBND tỉnh).

- Đề án thí điểm xây dựng mô hình Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, phường, thị trấn.

- Đề án cổ phần hóa Xí nghiệp in Thái Bình.

- Đề án thành lập Ban quản lý và khai thác các công trình thể thao.

- Đề án tổ chức Đại hội thể dục - thể thao tỉnh Thái Bình lần thứ 7 và đăng cai tổ chức thi đấu một số môn thể thao trong Đại hội thể dục – thể thao toàn quốc lần thứ 7 (năm 2014).

* Các quy hoạch:

- Quy hoạch quảng cáo tỉnh Thái Bình.

- Quy hoạch bảo tồn, phát huy tác dụng hệ thống di sản tỉnh Thái Bình.

- Quy hoạch tổng thể bảo tồn các di tích liên quan đến lịch sử thời Trần ở Thái Bình.

- Quy hoạch xây dựng các tượng đài doanh nhân.

- Quy hoạch xây dựng Trung tâm văn hóa tỉnh.

- Quy hoạch khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn xã Thụy Trường huyện Thái Thụy.

* Các dự án:

- Dự án kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Thái Bình.

- Dự án nghiên cứu, sưu tầm và phổ biến di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Thái Bình.

- Dự án đầu tư xây dựng Khu liên hiệp thể thao tỉnh

- Các dự án đầu tư tu bổ tôn tạo di tích.

+ Tiếp tục thự hiện Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ tôn tạo khu di tích đền thờ và lăng mộ các vua Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà.

+ Tiếp tục thực hiện Dự án tu bổ tôn tạo lăng Thái sư Trần Thủ Độ, xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà.

+ Dự án tu bổ tôn tạo Từ đường Lê Quý Đôn, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà.

+ Dự án tu bổ tôn tạo Đền Tiên La, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà.

+ Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ tôn tạo đình, chùa, bến tượng A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ.

+ Dự án tu bổ tôn tạo đền, đình, chùa Bích Cách, xã Đông Xá, huyện Đông Hưng.

+ Dự án tu bổ tôn tạo đình Bình Trật, xã An Bình, huyện Kiến Xương.

+ Dự án tu bổ tôn tạo chùa Lãng Đông, xã Trà Giang, huyện Kiến Xương.

+ Dự án tu bổ tôn tạo Đồn Cả, xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương.

+ Dự án tu bổ tôn tạo Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư.

+ Dự án tu bổ tôn tạo đền Côn Giang, xã Thái Hà, huyện Thái Thụy.

- Dự án xây dựng hạ tầng du lịch đình Phương Cáp, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư.

- Dự án xây dựng tuyến đường chạy dọc cồn cát nổi Cồn Vành.

- Dự án xây dựng hạ tầng du lịch Cồn Đen.

- Tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh (giai đoạn 2).

- Dự án cải tạo, nâng cấp Thư viện khoa học tổng hợp tỉnh.

- Dự án xây dựng trụ sở Đoàn Ca Múa Kịch Thái Bình.

2. Giai đoạn 2016 đến năm 2020:

Trọng tâm của giai đoạn này là:

- Đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng của các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch  trong bối cảnh tỉnh Thái Bình cơ bản trở thành một tỉnh nông thôn mới.

- Tiếp tục thự hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

- Hoàn cảnh về cơ bản việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở.

- Thực hiện các đề án, dự án:

+ Đề án thành lập Trung tâm văn hóa tỉnh

+ Dự án đầu tư nâng cấp trụ sở, nhà tập Nhà hát Chèo.

+ Dự án cải tạo, nâng cấp Trường năng khiếu thể dục, thể thao.

- Tiếp tục thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã được triển khai ở giai đoạn 2012 – 2015.

Đức Ngọc (tổng hợp)
 
Bản quyền thuộc Trung tâm xúc tiến du lịch Thái Bình
Địa chỉ: 194 Hai Bà Trưng - Thành phố Thái Bình
Mọi chi tiết xin liên hệ: Tel: 02273.645.806
Email: dulichthaibinhtb@gmail.com