Thứ 5 - Ngày 09/04/2020
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH THÁI BÌNH
Tin tức - Sự kiện
KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG

31/01/2020

    Tự hào là một trong những Đảng bộ được thành lập sớm nhất trong cả nước, 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Bình, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, đời sống nhân dân được nâng cao, quốc phòng, an ninh được giữ vững, diện mạo nông thôn thay đổi theo từng ngày.

 

Lịch sử đã chứng minh Thái Bình là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng để mỗi khi đất nước bị xâm lăng, tinh thần ấy lại được thổi bùng lên mạnh mẽ.

Những thất bại của các phong trào yêu nước thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã khiến cho phong trào cách mạng ở Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng về tư tưởng và đường lối lãnh đạo. Sự thành lập của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên năm 1925 đã mở ra một hướng đi mới cho phong trào cách mạng ở Việt Nam. Tại Thái Bình, ngay từ năm 1925 đã có một số thanh niên yêu nước sang Quảng Châu tham dự lớp huấn luyện do Tổng bộ Thanh niên tổ chức. Đến năm 1927, cơ sở Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập tại thị xã Thái Bình. Đầu năm 1928, Ban Tỉnh bộ Thanh niên Thái Bình được thành lập.

Để đáp ứng sự phát triển của phong trào cách mạng, cuối tháng 6/1929, tại nhà số 9, ngõ 1, phố Duyn-pích-kê, thị xã Thái Bình (nay là phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình) đã diễn ra hội nghị bất thường của Tỉnh bộ Thanh niên Thái Bình để bàn về việc thành lập Đảng bộ. Ban Chấp hành Tỉnh bộ Thanh niên được đổi thành Ban Tỉnh ủy. Đồng chí Tống Văn Phố được bầu làm Bí thư đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Bình.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, Đảng bộ tỉnh Thái Bình được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Thái Bình, phong trào cách mạng ở địa phương diễn ra mạnh mẽ. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình đã chi viện hàng nghìn tấn lương thực thực phẩm, hàng vạn người con quê hương đã xung phong lên đường nhập ngũ, tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến.

Với những thành tích, đóng góp, hy sinh to lớn và đặc biệt xuất sắc trong các cuộc kháng chiến, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ, nhân dân, các lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và các ban, bộ ngành Trung ương trao tặng nhiều phần thưởng và các danh hiệu cao quý. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 300 nghìn người được Nhà nước ghi nhận có công với cách mạng, trong đó có 916 người được công nhận là cán bộ Lão thành cách mạng; 258 người được công nhận là cán bộ Tiền khởi nghĩa; trên 5 nghìn bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; gần 50 nghìn gia đình có công với nước; trên 50 nghìn người con quê hương đã hy sinh; 32 nghìn thương binh, bệnh binh đã hiến dâng một phần xương, máu; 6.000 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; trên 100 tập thể, gần 100 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và Anh hùng Lao động.

Hòa bình lập lại, cùng với nhân dân cả nước, dưới sự lãnh đạo cảu Tỉnh ủy Thái Bình, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, thực hiện các kế hoạch 5 năm của Nhà nước. Đặc biệt từ năm 1986 đến nay, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng, Thái Bình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trọng tâm là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Nhờ sự chung sức, chung lòng của các cấp Đảng, chính quyền và nhân dân, Thái Bình đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, diện mạo quê hương thay đổi theo từng ngày.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thái Bình, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Thái bình thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng Thái Bình thành một địa phương năng động, sáng tạo và phát triển.

NGUYỄN HUYỀN

 
Bản quyền thuộc Trung tâm xúc tiến du lịch Thái Bình
Địa chỉ: 194 Hai Bà Trưng - Thành phố Thái Bình
Mọi chi tiết xin liên hệ: Tel: 02273.645.806
Email: dulichthaibinhtb@gmail.com