Search by category:
Tin tức

Truyền thống 70 năm ngành Văn hóa Thái Bình

    Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngành Văn hóa ra đời như một tất yếu lịch sử khách quan với sứ mệnh cao cả: Xây dựng và phát triển nền văn hóa mới, con người mới. Quá trình hoạt động và trưởng thành về mọi mặt của ngành Văn hóa gắn liền với những chặng đường phát triển của cách mạng Việt Nam.

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý vị copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn thaibinhtourism.com.vn.
Copyright © 2023 - 2024 | thaibinhtourism.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status