Search by category:
Tin tức

Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Để bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, cần chú trọng công tác kiểm kê để qua đó chỉ ra những thông tin cơ bản như: tên gọi của di sản; địa điểm có di sản; chủ thể của di sản; quá trình ra đời và tồn tại của di sản; hình thái diễn biến, quy trình thực hành…. Thông qua kiểm kê còn nhằm đánh giá giá trị lịch sử văn hóa, khoa học và vai trò, ý nghĩa của di sản văn hóa phi vật thể trong cuộc sống đương đại; đồng thời tiến hành khảo sát, điều tra, sưu tầm, lưu trữ giá trị các di sản Hán Nôm trong toàn tỉnh.

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý vị copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn thaibinhtourism.com.vn.
Copyright © 2023 - 2024 | thaibinhtourism.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status