Search by category:
Tin tức

Cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực du lịch ở Việt Nam

    Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định thành công, hiệu quả của bất cứ một ngành kinh tế nào. Trong kinh tế du lịch, để hình thành nguồn nhân lực du lịch có chất lượng, hiệu quả phải làm tốt 3 khâu: đào tạo – tuyển chọn – sử dụng đúng mục đích và cách thức.

Việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch ở Việt Nam hiện nay được diễn ra bằng những hình thức sau đây: Đào tạo gián tiếp & Đào tạo trực tiếp.

                      Đào tạo gián tiếp thông qua công tác tuyên truyền, quảng bá, các chương trình thông tin truyền thông của các cơ quan thông tin đại chúng…cung cấp phổ biến kiến thức, tuyên truyền đường lối chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức chuyên môn nghiệp vụ; gợi ý và định hướng ý tưởng kinh doanh…

                  Đào tạo trực tiếp nguồn nhân lực du lịch tại các cơ sở đào tạo nghề và việc đào tạo lại, đào tạo bổ sung tại các doanh nghiệp trong ngành du lịch với nhiều hình thức khác nhau như tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn, các lớp tập huấn, bồi dưỡng, bổ túc và cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn. 

 

Ngành du lịch Việt Nam cũng mới thực sự phát triển trong khoảng chục năm trở lại đây nên còn thiếu những chuyên gia đầu ngành, thiếu nhiều nhà quản lý, nhà khoa học tầm cỡ. Hầu hết đội ngũ cán bộ được thuyên chuyển từ các ngành kinh tế – văn hóa – xã hội khác sang làm việc trong lĩnh vực du lịch.

Tổng hợp tất cả các yếu tố đó khiến cho chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch chưa đáp ứng và tương xứng với yêu cầu phát triển của ngành. Để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch chúng ta cần tiến hành đồng bộ các giải pháp. Việc xã hội hóa giáo dục là tất yếu nhưng phải dưới sự qui hoạch, điều tiết của Nhà nước. Cần qui hoạch lại hệ thống các cơ sở đào tạo trong và ngoài công lập. Đẩy mạnh và tăng cường việc theo dõi, đánh giá, thẩm định chất lượng giáo dục đào tạo của các cơ sở để nâng cao chất lượng. Nhà nước cần can thiệp thông qua hệ thống luật pháp và cơ chế chính sách khoa học, hợp lý để thúc đẩy sự liên minh, gắn kết đồng bộ giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phải có sự can thiệp của nhà nước và các doanh nghiệp bằng tài chính và sự cam kết phục vụ sau khi được đào tạo. Bằng những bước đi và biện pháp thích hợp với từng thời đoạn, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch ở Việt Nam đang từng bước được hoàn thiện và nâng cao./.

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý vị copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn thaibinhtourism.com.vn.
Copyright © 2023 - 2024 | thaibinhtourism.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status