Search by category:
Tin tức

Linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung

    Họ Trần dấy nghiệp vương từ đất Hải ấp, Lưu Xá, Tinh Cương (Hưng Hà ngày nay). Sử cũ viết: “Kinh thành có loạn Quách Bốc, Thái tử Sảm (vua Lý Huệ Tông sau này) chạy về Hải ấp, ở nhà công quán của Trần Lý tại Lưu Gia thôn (nay là Lưu Xá, xã Canh Tân, Hưng Hà, Thái Bình). Thấy con gái Trần Lý là Trần Thị Dung có tư sắc bèn cưới làm vợ, phong cho Lý (bố vợ) tước Minh Tự, cho cậu vợ là Tô Trung Từ giữ chức Điện tiền chỉ huy sứ”.

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý vị copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn thaibinhtourism.com.vn.
Copyright © 2023 - 2024 | thaibinhtourism.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status