Search by category:
Tin tức

Nguyễn Đức Cảnh người anh hùng trung kiên

    Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2/2/1908 ở làng Diêm Điền, tổng Hổ Đội, huyện Thụy Anh (nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước.

Cha của đồng chí là cụ ông Nguyễn Đức Tiết, từng tham gia cuộc khởi nghĩa chống Pháp do Đề đốc Tạ Quang Hiện lãnh đạo. Năm 1888, cụ đỗ cử nhân khoa Mậu Tý, nhưng không ra làm quan mà ở nhà dạy học. Thân mẫu của đồng chí là cụ bà Trần Thị Thùy, người làng Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng). Từ khi còn là học sinh Nguyễn Đức Cảnh đã tham gia các hoạt động yêu nước. Năm 1927 Nguyễn Đức Cảnh được Việt Nam Quốc dân Đảng cử đi Quảng Châu, Trung Quốc tìm hiểu về Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội.

Năm 1928, Nguyễn Đức Cảnh là uỷ viên kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ phụ trách khu Duyên hải và trực tiếp làm Bí thư tỉnh bộ Hải Phòng. Cuối năm 1928 thực hiện chủ trương ‘Vô sản hoá’ của Thanh niên, Nguyễn Đức Cảnh xin làm thợ tại xưởng Caron.

Nguyễn Đức Cảnh là một trong bảy người tham gia thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở nước ta (chi bộ 5D Hàm Long Hà Nội). Đầu tháng 4/1929 đồng chí về Hải Phòng, tổ chức kết nạp và thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Hải Phòng và trực tiếp làm Bí thư chi bộ.

Tháng 6/1929, tổ chức Đông Dương cộng sản Đảng được thành lập (tại số 312 Khâm Thiên Hà Nội). Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được bầu vào Ban chấp hành Trung ương lâm thời, phụ trách phong trào công nhân, hoạt động tại Hải Phòng và khu mỏ. Tháng 7/1929, được Đảng giao nhiệm vụ, Nguyễn Đức Cảnh triệu tập Đại hội đại biểu Công hội đỏ Bắc Kỳ. Tháng 8/1929 Nguyễn Đức Cảnh được chỉ định làm Bí thư Ban chấp hành Đông Dương Đảng cộng sản Đảng Đảng bộ Hải Phòng.

Đầu năm 1930, Nguyễn Đức Cảnh và Trịnh Đình Cửu, đại diện của Đông Dương cộng sản Đảng đi Hương Cảng dự hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì, Nguyễn Đức Cảnh được chỉ định vào Ban chấp hành Trung ương lâm thời.

Tháng 4/1931 trên đường đi công tác trở về cơ sở Nguyễn Đức Cảnh bị sa vào tay giặc, tại làng Yên Dũng Hạ, cách thành Vinh chừng vài cây số. Ngày 17/11/1931 Nguyễn Đức Cảnh và Hồ Ngọc Lân bị đưa xuống Hải Phòng thi hành án tử hình.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng liên tục, Nguyễn Đức Cảnh không quản ngại gian khổ, hy sinh, trải qua nhiều công việc, đảm nhận nhiều chức trách Nguyễn Đức Cảnh vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản. Ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí cũng đem hết sức lực, trí tuệ phục vụ cách mạng, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là tấm gương sáng, phát huy tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Thái Bình hôm nay.

Nguyễn Huyền

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý vị copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn thaibinhtourism.com.vn.
Copyright © 2023 - 2024 | thaibinhtourism.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status